ประกาศแนะนำ ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร

ERROR SELECT classified_post.id, classified_post.cate_id, classified_post.sub_cate_id, classified_post.post_title, classified_post.post_price_type, classified_post.post_price, classified_post.post_date, classified_post_contact.province_id, province.PROVINCE_NAME FROM `classified_post` LEFT JOIN classified_post_contact ON classified_post.id=classified_post_contact.post_id LEFT JOIN province ON classified_post_contact.province_id=province.PROVINCE_ID WHERE classified_post_contact.province_id='1' AND classified_post.post_sticky='1' AND classified_post.post_actived='1' ORDER BY post_update DESC